Bezpieczna współpraca na Platformie Trans.eu

Zawieranie transakcji poza Platformą Trans.eu, na przykład przez telefon, niesie za sobą pewne ryzyko i niebezpieczeństwo. Często pomija się weryfikację firmy, z którą zaczyna się współpracę.
To duży błąd i narażanie się na możliwość trafienia na nieuczciwego kontrahenta. 

Użytkownicy, którzy w pełnym zakresie korzystają z Platformy, automatyzują swoją pracę, a dzięki nawiązywaniu transakcji za pomocą tego narzędzia zyskują pewność bezpiecznej współpracy.  Podczas zawierania transakcji za pomocą Platformy możemy w określonym zakresie zweryfikować firmę poprzez sprawdzenie: 

  • ocen, które otrzymała od użytkowników Trans.eu,
  • wskaźnika wiarygodności płatniczej TransRisk,
  • ważności i zakresu ubezpieczeń,
  • niezbędnych zwolnień,
  • przyznanych certyfikatów,
  • stanu i wielkości floty w przypadku przewoźnika,
  • daty powstania i podstawowych danych rejestrowych firmy.

Dodatkowo kontrahenci od razu uzupełniają i akceptują warunki zlecenia, które następnie system generuje automatycznie. Mamy więc dostęp do zlecenia w każdej chwili , a w przypadku ewentualnych komplikacji dowód zawarcia transakcji. 

Obecnie sytuacja wielu firm jest niestabilna z powodu pandemii. Działy bezpieczeństwa Trans.eu otrzymują wiele zgłoszeń o nadużyciach, jednak często nie ma możliwości sprawdzenia takich przypadków, ponieważ umowy zostają zawarte poza Platformą.
Z jednej strony, dbamy o nasze bezpieczeństwo, zbierając informacje o firmie, z którą planujemy rozpocząć współpracę i tym samym minimalizujemy ryzyko, które ponosimy.
Warto również zadbać o własny wizerunek i swoją transparentność na Platformie, tak, aby przyszli współpracownicy mogli się dowiedzieć o naszej firmie jak najwięcej. Część Użytkowników Platformy podejmuje współpracę wyłącznie ze zleceniodawcami, którzy mają tylko  pozytywne oceny w kategorii “płatności” lub z przewoźnikami gwarantującymi wysoką jakość pracy popartą opiniami na Platformie. 

Więcej informacji  o ocenach i referencjach znajduje się w HelpCenter.

Bezpieczna współpraca na Platformie Trans.eu